CHODOVKA a.s., Pohraniční stráže 474, 348 13 Chodová Planá, telefon 725 076 030      
CENÍK SLUŽEB       
ÚDRŽBA ZELENĚ      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
sekání, mulčování traktorem se sběrem hodina 1 040,00 Kč 859,51 Kč
sekání, mulčování traktorem bez sběru hodina 910,00 Kč 752,07 Kč
sekání malotraktorem hodina 780,00 Kč 644,63 Kč
sekání motorovou, bubnovou sekačkou hodina 465,00 Kč 384,30 Kč
sekání křovinořezem, motorovou kosou - rovina hodina 465,00 Kč 384,30 Kč
sekání křovinořezem, motorovou kosou - svah hodina 595,00 Kč 491,74 Kč
strojní sekání rovné plochy první seč m2 4,30 Kč 3,56 Kč
strojní sekání rovné plochy druhá a další seč m2 2,20 Kč 1,82 Kč
sekání křovinořezem, motorovou kosou - rovina m2 6,50 Kč 5,38 Kč
sekání křovinořezem, motorovou kosou - svah m2 8,50 Kč 7,03 Kč
sekání bez sběru m2 -0,50 Kč -0,41 Kč
hrabání listí včetně likvidace m2 3,50 Kč 2,89 Kč
práce s plotostřihem, výřez dřevin hodina 530,00 Kč 438,02 Kč
práce s fukarem hodina 420,00 Kč 347,11 Kč
práce s půdní frézou hodina 1 040,00 Kč 859,51 Kč
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
traktor s čistícím kartáčem hodina 1 040,00 Kč 859,51 Kč
traktor se sypačem, radlicí hodina 1 040,00 Kč 859,51 Kč
malotraktor s čistícím kartáčem hodina 780,00 Kč 644,63 Kč
malotraktor se sypačem, radlicí hodina 780,00 Kč 644,63 Kč
údržba komunikací bez posypového materiálu m 5,60 Kč 4,63 Kč
údržba chodníků bez posypové materiálu m2 5,30 Kč 4,38 Kč
úklid listí, ruční zametání včetně likvidace hodina 390,00 Kč 322,32 Kč
ÚDRŽBA TRAVNÍHO POROSTU SPORTOVIŠŤ      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
strojní sekání travního porostu hřiště m2 2,70 Kč 2,23 Kč
vyčesávání kartáčem, stažení mechu m2 3,60 Kč 2,98 Kč
provzdušnění (aerofikace) povrchu hřiště m2 2,30 Kč 1,90 Kč
pískování hřiště m2 5,80 Kč 4,80 Kč
písek včetně dopravy cena dohodou
hnojení travního porostu m2 2,70 Kč 2,23 Kč
hnojivo včetně dopravy cena dohodou
LESNICKÉ PRÁCE      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
práce s mororovou pilou hodina 550,00 Kč 454,55 Kč
traktor s drtičem, navijákem hodina 1 110,00 Kč 917,36 Kč
PŘEJEZDY TECHNIKY      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
osobní vozidlo km 14,00 Kč 11,57 Kč
vozidlo s nákladním prostorem, s přívěsem km 18,00 Kč 14,88 Kč
traktor, malotraktor km 33,00 Kč 27,28 Kč
přeprava techniky km 59,00 Kč 48,76 Kč
PRÁCE BEZ TECHNIKY      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
odborné práce dle dohody hodina 415,00 Kč 342,98 Kč
pomocné práce dle dohody hodina 335,00 Kč 276,86 Kč
ZÁPŮJČKY      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
zapůjčení vysokozdvižné plošiny bez obsluhy den 2 300,00 Kč 1 900,83 Kč
zapůjčení vysokozdvižné plošiny s obsluhou hodina 1 025,00 Kč 847,11 Kč
zapůjčení stanu 6x12m včetně postavení 2 dny 5 500,00 Kč 4 545,46 Kč
zapůjčení stanu od 3. dne  den 500,00 Kč 413,22 Kč
zapůjčení stanu - nůžkový 3x6m 2 dny 800,00 Kč 661,16 Kč
zapůjčení stanu - nůžkový 3x3m 2 dny 500,00 Kč 413,22 Kč
zapůjčení pivní set (stůl + 2 lavice)  den  100,00 Kč 82,65 Kč
mobilní WC bez dopravy 2 dny 3 500,00  2 892,56 Kč
zapůjčení pódia 6,2x4m včetně postavení 2 dny 12 100,00 Kč 10 000,00 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY      
popis služby MJ cena s DPH cena bez DPH
přistavení valníku pro nakládku den 1 200,00 Kč 991,74 Kč
traktor + valník - převoz materiálu 800,00 Kč 661,16 Kč
vozidlo + vozík - převoz materiálu 550,00 Kč 454,55 Kč
chemické ošetření plochy m2 2,00 Kč 1,66 Kč
mechanické dočištění chemicky ošetřené plochy m2 1,60 Kč 1,32 Kč
ruční sekání bolševníku hodina 700,00 Kč 578,52 Kč
Platnost od 1. 1. 2024

CHODOVKA a. s. | Pohraniční stráže 474 | 348 13 Chodová Planá | IČ: 280 00 811 | DIČ: CZ28000811

CENÍK

Příjem odpadů do zařízení

Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými v souladu s provozním řádem schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: PK-ŽP/4512/23 ze dne 13. 5. 2024

Katalogové číslo

Název odpadu

Cena s DPH 21%

Cena

 bez DPH

01 01

Odpady z těžby nerostů

 

 

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

381 Kč/t

315 Kč/t

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

381 Kč/t

315 Kč/t

01 04

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

 

 

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

381 Kč/t

315 Kč/t

01 04 09

Odpadní písek a jíl

381 Kč/t

315 Kč/t

10 12

Odpady z výroby keramického zboží, cihel tašek a staviv

 

 

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

1 234 Kč/t

1 020 Kč/t

10 12 03

Úlet a prach

1 234 Kč/t

1 020 Kč/t

10 12 06

Vyřazené formy

1 234 Kč/t

1 020 Kč/t

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

1 234 Kč/t

1 020 Kč/t

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

 

 

17 01 01

Beton

381 Kč/t

315 Kč/t

17 01 02

Cihly

381 Kč/t

315 Kč/t

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

381 Kč/t

315 Kč/t

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

1 100 Kč/t

909 Kč/t

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina

 

 

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem    17 05 03 (neosahující nebezpečné látky)

266 Kč/t

220 Kč/t

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem     17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky)

381 Kč/t

315 Kč/t

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

 

 

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedená pod čísly 17 09 01, 17 09 02,

17 09 03 (neobsahující rtuť, nebezpečné látky, dřevo, sklo, sádru, plast a jiné izolace)

1 389 Kč/t

1 148 Kč/t

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

 

 

20 02 02

Zemina a kameny

460 Kč/t

380 Kč/t

 U zakázek nad 100 tun je možné dohodnout individuální cenu.

Kontakt

CHODOVKA a. s.
Pohraniční stráže 474
348 13 Chodová Planá
lesnické služby
Ing. Stanislav Strnad
724 524 784
komunální služby
Renata Kleinová
725 076 030
280 00 811
DIČ CZ28000811